Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digital Fabrication

 

This site is now used to schedule times and upload docuemnts to use in the Digital Fabrication Lab.

 

 

 Shared Documents

 
  
  
  
  
LASER_reciept.pdf
  
9/20/2010 3:20 PMNo presence informationRichard Viehmann

 

 

 Announcements

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/27/2010 10:54 AM
 

 Lasercutter 1

 
< February, 2016 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 31 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  xiaotongshan 3143495632
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  Emily Mark 8473456386
  Rui.Guo
  Zippo Chow
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  xiaotongshan 3143495632
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  Satria Djajasudarma
  Kaety Prentice - 202-629-8508
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  Jin Liang
  Amela Parcic 973 668 2670
  Jewel Pei
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  ChangJiang
  Fang Hao
  Pablo Diego
  mingxi li 3144220381
  Zach
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  Lyle Hansen 314 650 9205
  Benjamin Newberry 281-743-4351
 1 
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  Benjamin Newberry 281-743-4351
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  Elise Wang 314-309-6913
  Sherry
  Ruoxi Yang 917-678-2591
  MONITOR: Diana
  Sam Lewis
  Yuxin Liu
  wang baoyue
  MONITOR: Nikki
  Zippo Chow
  Emma Gwaltney
  Amela Parcic 973 668 2670
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Ruciong
  Moritz Lehner
  Mo Zhou
  Zach
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  Tianhe Zhang
  yijingling
  Elise Wang 314-309-6913
 2 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  Elise Wang 314-309-6913
  mingxi li 3144220381
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  Ngoc Nguyen
  Kaety Prentice - 202-629-8508
  ChangJiang
  Ruizhu Han
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Sarah
  Lipei Zhang
  Shujun Liu
  Kevin Ulmer 6263194540
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Jessica
  Jewel Pei
  Sherry
  ChangJiang
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  Matt Jefferies 301-775-5684
  Zippo Chow 3142507106
  Yu Yan
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  Rui Guo
  Rui Guo
  micah stanek 6362368612
 3 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  micah stanek 6362368612
  Emily Mark 8473456386
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Sherry
  Lipei Zhang
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  MONITOR: Diana
  Jennifer Li
  Jin Liang 3145206865
  Ellie Sonnenwirth 314-803-2354
  MONITOR: Nikki
  Ruoxi Yang 917-678-2591
  Yi zhang
  Shujun Liu
  Amela Parcic 973 668 2670
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  Yong Yuan
  Matt Jefferies 301-775-5684
  Jin Liang
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  Boen
  Hallie Nolan 952-250-7856
 4 
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  Hallie Nolan 952-250-7856
  Kaety Prentice - 202-629-8508
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Diana
  Emma Winick
  Yong Yuan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Stacy
  Yong Yuan
  Sam Lewis
  Ning Yi
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Tanya
  Ning Yi
  Sherry
  Ruoxi Yang 917-678-2591
  ChangJiang
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: César
  ChangJiang
  Angelica Juengel 5032018617
  Jin Liang
  Amela Parcic 973 668 2670
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  Moritz Lehner
  Qian He
  Yi
 5 
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Tuo
  Kaety Prentice - 202-629-8508
  Ashley Mangus 719-323-5407
  CLOSED
  Ruoxi Yang 917-678-2591
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Shannon
  Rebecca Resnic
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  zach
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  Darrin Pfaff
  Yepeng
 6 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  Yepeng
  Emily Mark 8473456386
  MONITOR: Hang
  MONITOR: George
  Kaety Prentice - 202-629-8508
  Ruizhu Han
  Ngoc Nguyen
  MONITOR: Margot
  MONITOR: César
  Yunfan Song
  Ryan A Wilson 3145918042
  Sam Guenin 7175033394
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  Sherry
  Rebecca Resnic
  Elise Wang 314-309-6913
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Jaebum
  Fang Hao
  Moritz Lehner
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  Percy 5628228237
 7 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  Percy 5628228237
  Boen
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  Elise Wang 314-309-6913
  Percy 5628228237
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  Ngoc Nguyen
  Anqi Cao
  Duyen Luu Hai 3146919488
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  Elise Wang 314-309-6913
  sheri
  Elise Wang 314-309-6913
  changejiang
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  anjy 7876081453
  Jin Liang
  yu yan
  Matthew Rutledge (615)482-4137
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  SIhong Wang
  lasercut_Yu Yan
 8 
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  Qin Ye Chen
  sheri
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  MONITOR: Diana
  Jennifer Li
  Sarah Davis
  MONITOR: Nikki
  Elise Wang
  mingxi li 3144220381
  Jiachen Deng
  Sarah Davis
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Ruciong
  Elise Wang
  Isabel Kam 646-596-0422
  Ziwen Wang 3128232128
  Mo Zhou
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  Yi Zhou
  Yi Zhou
  Elise Wang
  Rui.Guo
 9 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  Rui.Guo
  Emily Mark 8473456386
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  YI
  Nick Chilton 8016985396
  Zhuoran Liu
  Jared Crane
  Ruizhu Han
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Sarah
  mingxi li 3144220381
  Jennifer Li
  Qin Ye Chen
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Jessica
  Mo Zhou
  Ashlee Cooksey 404.436.7522
  anjy 7876081453
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  Satria Djajasudarma
  Amela Parcic 973 668 2670
  YIWEI LI 3143097169
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  Elise Wang
  Rebecca Resnic
 10 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  Rebecca Resnic
  Fang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Jewel Pei
  Sixian Luo 3144020180
  Emma Winick
  Michael Powell
  MONITOR: Diana
  Samantha Brown
  Ben Aiken
  Jennifer Li
  MONITOR: Nikki
  mingxi li 3144220381
  Rebecca Resnic
  Kelly Wisneski - 8182923555
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  Isabel Kam 646-596-0422
  Elise Wang
  Ailing Zhang
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  Jackie He
  Sam Landay 978 806 1839
 11 
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  Sam Landay 978 806 1839
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Diana
  mingxi li 3144220381
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Stacy
  Jackie He
  Samantha Brown
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: César
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
 12 
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Tuo
  CLOSED
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 13 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Hang
  MONITOR: George
  MONITOR: Margot
  MONITOR: César
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 14 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
 15 
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Ruciong
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
 16 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 17 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
 18 
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: César
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
 19 
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Tuo
  CLOSED
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 20 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Hang
  MONITOR: George
  MONITOR: Margot
  MONITOR: César
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 21 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
 22 
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Ruciong
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
 23 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 24 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
 25 
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: César
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
 26 
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Tuo
  CLOSED
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 27 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Hang
  MONITOR: George
  MONITOR: Margot
  MONITOR: César
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 28 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
 29 
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Ruciong
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
 1 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 2 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  yijingling
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
 3 
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: César
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
 4 
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Tuo
  CLOSED
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 5 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Hang
  MONITOR: George
  MONITOR: Margot
  MONITOR: César
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 

 Lasercutter 2

 
< February, 2016 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 31 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  qiaoyanli
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  Percy 5628228237
  Satria Djajasudarma
  yigangli
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  yigang
  Yin Li
  Kevin Ulmer 6263194540
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  Samantha Brown 4084586422
  Emma Gwaltney
  Nic Smith 630 544 1619
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  Mo Zhou
  yiwei li 3143097169
  Yunfan Song
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  Anqi Cao 3142508391
  Chang Liu
 1 
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  Chang Liu
  Rebecca Ridderhoff
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  SIYANG
  Yin Li
  qiaoyanli
  MONITOR: Diana
  Sarah
  Danielle Bagwin 2032538959
  Qin Ye Chen
  MONITORd: Nikki
  Yili Zha
  Ellie Sonnenwirth
  Kevin Ulmer 6263194540
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Adam
  Samantha Brown 4084586422
  Laser cut-Yu Yan
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  Yu Yan
  Julia Phillips
 2 
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  Julia Phillips
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  Sam Lewis
  qiaoyanli
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Ruicong
  Samantha Brown 4084586422
  Yunfan Song
  Danielle Bagwin 2032538959
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Adam
  Nic Smith 630 544 1619
  Fang Hao
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  Julia phillips
  YijingLing
  Emma Gwaltney
  Matt Jefferies 301-775-5684
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  xiaotongshan
  christine doherty
  Jin Liang
 3 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  qiaoyanli
  Diana
  christine doherty
  Ning Yi
  Ning Yi
  Qin Ye Chen
  MONITORd: Nikki
  Kelly Wisneski - 8182923555
  Ashley Mangus 719-323-5407
  zach
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  Ivy Song
  Tianhe Zhang
  Yu Yan
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  Nathan Stanfield
  Qian He
 4 
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  Yin Li
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Andrew
  Yepeng
  qiaoyanli
  Percy 5628228237
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Diana
  Ellie Sonnenwirth
  xiaotongshan
  Samantha Brown 4084586422
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Abby
  Chandler Ahrens 310-804-0739
  Tianhe Zhang
  Satria Djajasudarma
  Ashley Mangus 719-323-5407
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Cesar
  Lipei Zhang
  yu yan
  Yunfan Song
  Danielle Bagwin 2032538959
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  Hallie Nolan 9522507856
  Ryan A. Wilson 3145918042
  Rui Guo
 5 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  Duyen Luu Hai 3146919488
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Dan
  John Patangan 8185710604
  Ning Yi
  Ning Yi
  CLOSED
  Ryan Wu
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Shannon
  Angelica Juengel 5032018617
  Lipei Zhang
  Kevin Ulmer 6263194540
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  Hallie Nolan 9522507856
  Danielle Bagwin 2032538959
  YijingLing
 6 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  YijingLing
  qiaoyanli
  MONITOR: George
  MONITOR: Hang
  Lipei Zhang
  Ashley Mangus 719-323-5407
  Ryan Wu
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Margot
  Hallie Nolan 9522507856
  Danielle Bagwin 2032538959
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  xiaotongshan
  Mo Zhou
  Yili Zha
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Jaebum
  Tianhe Zhang
  Jin Liang
  Ruoxi Yang
  yijingling
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  Lyle Hansen 314 650 9205
  Yepeng
  Elise Wang 3143096913
 7 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  Elise Wang 3143096913
  qiaoyanli
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  Kristen Patino 8472120866
  Rui Guo
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  Rui Guo
  YijingLing
  Sam Winward 9148156219
  Elise Wang 3143096913
  Hallie Nolan 9522507856
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  Danielle Bagwin 2032538959
  Mo Zhou
  Jessica Ye 314 278 9880
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  Tianhe Zhang
  YijingLing
  Nathan Stanfield
  Max Glazer 9088840538
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  Sam Winward 9148156219
  Baoyue Wang 3145788387
 8 
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  aykut - 6156094815
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  Jewel Pei
  maddy underwood
  Ashley Mangus 719-323-5407
  MONITOR: Diana
  Jessica Ye 314 278 9880
  Ellie Sonnenwirth
  Yili Zha
  MONITORd: Nikki
  Ryan Wu
  Ngoc Nguyen 7077527423
  Kelly Wisneski - 8182923555
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Adam
  Ngoc Nguyen 7077527423
  xiaotongshan
  Julia Phillips
  sherry
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  Amela Parcic 973 668 2670
  Sam Landay 978-806-1839
 9 
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  Sam Landay 978-806-1839
  Moritz Lehner 734.929.7716
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  yusheng fan
  Duyen Luu Hai 3146919488
  Ellie Sonnenwirth
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Ruicong
  Yi Zhou
  Yi Zhou
  xiaotongshan
  Ngoc Nguyen 7077527423
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Adam
  Jewel Pei
  Yiran Zhang 3146061993
  Ailing Zhang
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  Yili Zha
  Rui.Guo
  Max Glazer 9088840538
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  Finnegan Roy-Nyline
  Erin Darnauer 8324182613
  Zhuoran Liu
 10 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  Zhuoran Liu
  Maridalia 9419201653
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Yiran Zhang 3146061993
  Emma Winick
  Emma Gwaltney
  Diana
  MONITORd: Nikki
  Christine Lee 978-417-9865
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
 11 
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Cesar
  Sam Landay 978-806-1839
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
 12 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Dan
  CLOSED
  Christine Lee 978-417-9865
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 13 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: George
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Jaebum
  Sam Landay 978-806-1839
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 14 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
 15 
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
 16 
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 17 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
 18 
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
 19 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Dan
  CLOSED
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 20 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: George
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 21 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
 22 
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
 23 
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 24 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
 25 
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
 26 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Dan
  CLOSED
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 27 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: George
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
 28 
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Dan
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Paul
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
 29 
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: David
  MONITOR: Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
 1 
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: David
  MONITOR: Greg
  MONITOR: Sarah
  MONITOR: Ruicong
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Adam
  MONITOR: Elia
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
 2 
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Paul
  MONITOR: George
  Diana
  MONITORd: Nikki
  MONITOR: Danny
  MONITOR: Jessica
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
 3 
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Mian
  MONITOR: Andrew
  MONITOR: Stacy
  MONITOR: Diana
  MONITOR: Tanya
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
 4 
  MONITOR: Zezong
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: Tuo
  MONITOR: Dan
  CLOSED
  MONITOR: Jeehyun
  MONITOR: Shannon
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
 5 
  MONITOR: Abby
  MONITOR: Youngah
  MONITOR: George
  MONITOR: Hang
  MONITOR: Cesar
  MONITOR: Margot
  MONITOR: Yi
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Ophelia
  MONITOR: Jaebum
  MONITOR: Jongwoog
  MONITOR: Jaebum

 

 

 Lasercutter 3

 
< February, 2016 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5