Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digital Fabrication

 

This site is now used to schedule times and upload docuemnts to use in the Digital Fabrication Lab.

 

 

 Shared Documents

 
  
  
  
  
LASER_reciept.pdf
  
9/20/2010 3:20 PMNo presence informationRichard Viehmann

 

 

 Announcements

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/27/2010 10:54 AM
 

 Lasercutter 1

 
< April, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 1 
  Rui & Zepeng
  Peihao Tong
  Rachel M & Greg
  Gina Wei
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel
  annie kern
  Gina Wei
  Briana Coleman
  kevin ulmer
  Deepa & Jairo
  Xiaoti Hu
  Zhao Yang
  Christine Doherty
  Surge & Natia
  Hallie Nolan
  Yihan Huang
  Pablo
 2 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  Ruizhu Han
  CLOSED
  Zhao Yang
  Ian & Nick
  Javier E Zarazua
  Andy Yan
  Chenghui Nan
  Ian & Yi
  Phoenix Yang
  Aaron Smolar
 3 
  Ian & Yi
  Husain Shekhani
  Rachel R & Ashlee
  Maggie Jia
  Halley Cummings
  Meacham Lab
  Larissa & Surge
  Andrew Tsuei
  Lingyue Wang
  Yunyi Tan
  Jojo & Shannon C
  Yin Li
  Javier E Zarazua
  Andrew Tsuei
  Ashlee & Maddie
  Kelly Wiesehan
  eve bobrow
  Andrew Tsuei 8455364115
  phoenix Yang
  Maddie & Rachel
  Oscar Gomez
 4 
  Maddie & Rachel
  Hallie Nolan
  Shannon M & Tuoxin
  Jen Hohol
  Andrew Tsuei
  CLOSED
  phoenix Yang
  Suzannah & Rachel R
  Christine Doherty
  Wenyu
  Ruoxi & Shannon C
  Lyle Hansen
  GAC
 5 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Julie Kim
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Kaety Prentice
  Rachel B & Cesar
  Wenyu
  shijing zhu
  Sherry Xu
  Natia & Deepa
  Pablo
  Daniel Fernandez
 6 
  Natia & Deepa
  Daniel Fernandez
  Yunfan
  Nick & Jairo
  Pablo
  Cierra Higgins
  CLOSED
  Min Sung Kim
  Yimeng & Zixuan
  Yixin Lyu
  Yi & Zixuan
 7 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Doh Young Kim
  Rui & Zepeng
  minzi zhang
  Yixin Lyu
  Rui & Zepeng
  zhuoxian
  minzi zhang
  shijing
 8 
  Rui & Zepeng
  Marshall Karchunas
  Rachel M & Greg
  John Coats
  Annabelle & Haoyi
  jenna schnitzler
  Alex Gray
  Cesar & Rachel
  Daniel Fernandez
  shijing zhu
  Jenna Schnitzler
  Deepa & Jairo
  zhuoxian
  minzi zhang
  Eleanor Knowles
  Surge & Natia
  Daniel Fernandez
 9 
  Surge & Natia
  Daniel Fernandez
  Alex Clouser
  Shannon M & Sarah
  Yunfan Song
  Martine Kushner
  CLOSED
  Brooke Bulmash
  Ian & Nick
  Brooke Bulmash
  Kaiwen Zhu
  Yunan Zhang
  Ian & Yi
  Aaron Smolar
  Brandon Shen
  Wentao Guo
 10 
  Ian & Yi
  Wentao Guo
  Rachel R & Ashlee
  Xiying Ma
  Jessie Kurz
  Samantha Brown
  Larissa & Surge
  Brooke Bulmash
  Jake Deluca
  Annie Kern
  Jojo & Shannon C
  Maggie Jia
  Ashlee & Maddie
  Rita Wang
  Jessie Kurz
  Maddie & Rachel
  Daniel Fernandez
 11 
  Maddie & Rachel
  Maddie Farrer
  Shannon M & Tuoxin
  Maddie Farrer
  CLOSED
  Kevin Schneider
  Suzannah & Rachel R
  Jessie Kurz
  gisela
  Ruoxi & Shannon C
  David Rockoff
  Shelley Luo
 12 
  Ruoxi & Shannon C
  Shelley Luo
  Sarah & Yimeng
  Tatianna Capko
  annie.kern
  Shelley Luo
  Jessie Kurz
  Annabelle & Tuoxin
  Wentao Guo
  Dani & Jojo
  Sabrina Roberts
  Rachel B & Cesar
  Natia & Deepa
 13 
  Natia & Deepa
  Marshall Karchunas
  Nick & Jairo
  Marshall Karchunas
  Sabrina Roberts
  Sabrina Roberts
  Jake Deluca
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Alex Gray
  Zach
  Yi & Zixuan
 14 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Jennifer Fleites
  Dani & Yepeng
  Hui Yang
  Ruoxi & Yepeng
  Marshall Karchunas
  Javier E Zarazua
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
  Laser
 15 
  Rui & Zepeng
  Marshall Karchunas
  Rachel M & Greg
  Jack Lamarre
  Annabelle & Haoyi
  Jake Deluca
  Kelly Fujimoto
  Xinyang Chen
  Cesar & Rachel
  Tianjie Cao
  Deepa & Jairo
  Yihan Huang
  ALEX CLOUSER
  Surge & Natia
  Jimmy Ryoo
  Xiying Ma
 16 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  CLOSED
  Francisco Coch
  Ian & Nick
  ALEX CLOUSER
  Zach
  Ian & Yi
  Hallie Nolan
 17 
  Ian & Yi
  Hallie Nolan
  Marshall Karchunas
  Rachel R & Ashlee
  Edison Jin
  Fang Hao
  Larissa & Surge
  Corinna Siu
  Elaina Echevarria
  alex clouser
  Jojo & Shannon C
  Jonathan Nurko
  annie kern
  Ashlee & Maddie
  Man Gao
  Yihan Huang
  Jake Deluca
  Maddie & Rachel
  JimmyRyoo
 18 
  Maddie & Rachel
  Yuxuan Chen
  Marshall Karchunas
  Shannon M & Tuoxin
  ALEX CLOUSER
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Brittany Heller
  Alexis Vidaurreta
  Ruoxi & Shannon C
  Maddie Farrer
  olga sobkiv
 19 
  Ruoxi & Shannon C
  Marshall Karchunas
  Sarah & Yimeng
  ben zhang 9788091359
  Raelyn
  Meacham Lab
  Annabelle & Tuoxin
  ALEX CLOUSER
  Andrew Tsuei
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesar
  Malika 5029941494
  Natia & Deepa
  Alexis Vidaurreta
  Jimmy Ryoo
 20 
  Natia & Deepa
  Jimmy Ryoo
  Marshall Karchunas
  Nick & Jairo
  Meacham Lab
  Youngmin Lee
  Malika 5029941494
  CLOSED
  Brittany Heller
  Zach Adams 615-556-4448
  Yimeng & Zixuan
  Tatianna Capko
  Min Sung Kim
  Wenyu
  Yi & Zixuan
  Faye Hu
 21 
  Yi & Zixuan
  katy karl
  Greg & Haoyi
  Zach Adams 615-556-4448
  Dani & Yepeng
  Sophie Olund
  Leah Janover
  Liujie Lu
  Ruoxi & Yepeng
  Marshall Karchunas
  Faye Hu
  Rui & Zepeng
  Charlie 973-860-8217
  Andy Yan
  Yihan Huang
  Rui & Zepeng
  yugui
  abby
 22 
  Rui & Zepeng
  abby
  Marshall Karchunas
  Rachel M & Greg
  Edison Jin
  Zach Adams 615-556-4448
  Annabelle & Haoyi
  Leah Janover
  Elaina Echevarria
  Andrew Tsuei
  Cesar & Rachel
  Scott Goldfarb
  Scott Goldfarb
  Andrew Tsuei
  Ryan Kong
  Deepa & Jairo
  David Rockoff
  Charlie Bodell
  Surge & Natia
  abby
  Hallie Nolan
 23 
  Surge & Natia
  Hallie Nolan
  Andy Yan
  Shannon M & Sarah
  Jimmy Ryoo
  CLOSED
  Gisela Machado
  Ian & Nick
  Sebastian Bernal
  David Rockoff
  Ian & Yi
  Min Sung Kim
  Yutong Ma
 24 
  Ian & Yi
  Yutong Ma
  Edison Jin
  Rachel R & Ashlee
  Malika Johnson 502-994-1494
  Meacham Lab
  Samantha Brown
  Larissa & Surge
  Libby Thompson
  Louisa Judge
  Elaina Echevarria
  Jojo & Shannon C
  Tatianna Capko
  Andrew Tsuei
  John Coats
  Ashlee & Maddie
  Yutong Ma
  Maddie & Rachel
  Yihan Huang
  CY REN(DP)
 25 
  Maddie & Rachel
  CY REN(DP)
  Abby Wong
  Shannon M & Tuoxin
  Kelsey Vitullo
  Meacham Lab
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Tatianna Capko
  Javier E Zarazua
  WentaoGuo
  Ruoxi & Shannon C
  Graham McAllister
 26 
  Ruoxi & Shannon C
  Abby Wong
  Sarah & Yimeng
  Samantha Brown
  Jillian Katz 5164929259
  Annabelle & Tuoxin
  Ashley Holder
  Ashley Holder
  DP zhaocong
  Hallie Nolan
  Dani & Jojo
  Elaina Echevarria
  Rodrigo Poma
  Edison Jin
  Rachel B & Cesar
  Xiang Huang
  Sebastian Bernal
  Wentao Guo
  Natia & Deepa
  Abby DP 3142788573
  Yugui Chen
 27 
  Natia & Deepa
  Peihao tong
  Nick & Jairo
  Shelley Luo
  Xinyang Chen
  CLOSED
  Charlie Bodell 9738608217
  Yimeng & Zixuan
  Yutong Ma
  Wentao Guo
  yaqian zhou
  Rodrigo Poma
  Yi & Zixuan
  Abby DP 3142788573
  DP zhaocong
 28 
  Yi & Zixuan
  DP zhaocong
  Peihao tong
  Greg & Haoyi
  Sebastian Bernal
  Kaiwen Ku
  Julie Kim
  Wentao Guo
  Dani & Yepeng
  Aaron Smolar
  Samantha Brown
  Yugui Chen
  Ruoxi & Yepeng
  Javier E Zarazua
  Xiaoti Hu
  Yuhan Zhang
  Rui & Zepeng
  Yuxuan Chen
  Xinyang Chen
  Rodrigo Poma
  Rui & Zepeng
  Abby DP 3142788573
  CY REN(DP)
 29 
  Rui & Zepeng
  CY REN(DP)
  peihao tong
  Rachel M & Greg
  Yueying Lu
  Hallie Nolan
  DP zhaocong
  Annabelle & Haoyi
  Baifan Zhang
  Man Gao
  Nic Smith
  Cesar & Rachel
  Louisa Judge
  Rodrigo Poma
  Xiaoti Hu
  Deepa & Jairo
  CY REN(DP)
  Surge & Natia
  Abby DP 3142788573
  Yuhan Zhang
 30 
  Surge & Natia
  Nic Smith
  Shannon M & Sarah
  Hallie Nolan
  Weitu Zeng
  Haoyu
  OPEN
  Mingliang Li
  Meacham Lab
  Alexis Vidaurrreta
  Maddie Farrer
  Ian & Nick
  Man Gao
  Yuhan Zhang
  Yuxuan Chen
  Ian & Yi
  Abby DP 3142788573
  Xiang Huang
 1 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Halley Cummings
  Kathy She
  Larissa & Surge
  Yuxuan Chen
  Jojo & Shannon C
  xiaohan qiu
  Man Gao
  Ashlee & Maddie
  YuhanZhang
  Shiyao Li
  Maddie & Rachel
 2 
  Maddie & Rachel
  Shannon M & Tuoxin
  Jo and Laurel
  OPEN
  Shiyao Li
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 3 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesar
  Natia & Deepa
 4 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  OPEN
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 5 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
 

 Lasercutter 2

 
< April, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 1 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel B
  Tayo Odunlami
  Rachel Bennett
  Deepa & Jairo
  Lyle Hansen
  Surge & Natia
  Ian Miley
 2 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  OPEN
  Ian & Nick
  Jack Lamarre
  Rui Yao
  Ian & Yi
  annie kern
 3 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Thomas Spalter
  Surge & Larrisa
  annie kern
  Allen
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel M
  Alexis Vidaurreta
  Eve Bobrow
 4 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  OPEN
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 5 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Nathan Severiano
  Natia & Deepa
 6 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  OPEN
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 7 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Min Sung Kim
  Wenyu
  Rui & Zepeng
  shijing zhu
 8 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Wenyu
  Rachel Bennett
  Surge & Natia
 9 
  Surge & Natia
  Wang
  Shannon M & Sarah
  Tony Chen
  Rita Wang
  OPEN
  Ian & Nick
  eve bobrow
  Ian & Yi
 10 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  QY
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Leah Janover
  Mandy Abend
  Ashlee & Maddie
  Laser
  Maddie & Rachel M
 11 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  OPEN
  Mandy Abend
  Suzannah & Rachel R
  Yong Huang
  Shelley Luo
  Ruoxi & Shannon C
  Kaiwen Zhu
  shijing zhu
 12 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 13 
  Natia & Deepa
  Jessie Kurz
  Nick & Jairo
  OPEN
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 14 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
 15 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Dan Ho
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Zach
  Surge & Natia
 16 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  OPEN
  Ian & Nick
  Ian & Yi
  Kaiwen Zhu
 17 
  Ian & Yi
  Kaiwen Zhu
  Rachel R & Ashlee
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Zach
  Maddie & Rachel M
 18 
  Maddie & Rachel M
  Halley Cummings
  Shannon M & Tuoxin
  Zach
  OPEN
  Suzannah & Rachel R
  Hui
  Ruoxi & Shannon C
 19 
  Ruoxi & Shannon C
  olga sobkiv
  Sarah & Yimeng
  Maddie Farrer
  Min Sung Kim
  Annabelle & Tuoxin
  gina wei
  Kelly Wiesehan - 3142833269
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
  John Hampton
 20 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  OPEN
  Jennifer 4079900058
  Yimeng & Zixuan
  Oscar Gomez
  Yi & Zixuan
 21 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Min Sung Kim
  Ryan Kong
  Jack Lamarre
  minsungkim
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
  John Coats
 22 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Zach
  Surge & Natia
 23 
  Surge & Natia
  Yin Li
  Shannon M & Sarah
  Shelley Luo
  OPEN
  Ayman Rouhani
  Ian & Nick
  Kaiwen Zhu
  John Hampton
  Faye Hu
  Ian & Yi
  David Rockoff
  Faye Hu
 24 
  Ian & Yi
  Faye Hu
  Rachel R & Ashlee
  Francois Savignac
  Sebastian Bernal
  Surge & Larrisa
  Faye Hu
  Chong Zhang
  Haley Lundberg
  Jojo & Shannon C
  John Coats
  Xiying Ma
  Ashlee & Maddie
  Malika Johnson 5029941494
  Faye Hu
  Maddie & Rachel M
 25 
  Maddie & Rachel M
  gina wei
  Shannon M & Tuoxin
  Emma Winick
  Shelley Luo
  Closed
  Ayman Rouhani
  Suzannah & Rachel R
  Jeremy Barnes 3057667590
  David Rockoff
  chenyuzhang
  Ruoxi & Shannon C
  Sebastian Bernal
  Xingguang Li
 26 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Malika Johnson 5029941494
  Annabelle & Tuoxin
  Noah Treviño
  Dani & Jojo
  Corinna Siu
  Mikaela Gatewood
  Andy Yan
  Damon Xiang
  Rachel B & Cesear
  Javier E Zarazua
  David Rockoff
  Zhuoying Chen
  Natia & Deepa
  Finnegan c Roy-Nyline
  chenyuzhang
  Tatianna Capko
 27 
  Natia & Deepa
  Tatianna Capko
  Claire Wiley
  Nick & Jairo
  Vanesa Ewais
  Rory Thibault
  CLOSED
  David Rockoff
  Yimeng & Zixuan
  Graham McAllister
  Chenyu Zhang
  Ayman Rouhani
  Yi & Zixuan
  Stellan Li
  Xingguang Li - DP
 28 
  Yi & Zixuan
  Ayman Rouhani
  Greg & Haoyi
  Damon Xiang
  Chenyu Zhang
  Dani & Yepeng
  Baifan Zhang
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  David Rockoff
  Graham McAllister
  Claire Wiley
  Rui & Zepeng
  Xingguang Li - DP
 29 
  Rui & Zepeng
  Ayman Rouhani
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Chong Zhang
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Surge & Natia
 30 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  OPEN
  Ian & Nick
  Ian & Yi
 1 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel M
 2 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  OPEN
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 3 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 4 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  OPEN
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 5 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng

 

 

 Lasercutter 3

 
< April, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5