Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digital Fabrication

 

This site is now used to schedule times and upload docuemnts to use in the Digital Fabrication Lab.

 

 

 Shared Documents

 
  
  
  
  
LASER_reciept.pdf
  
9/20/2010 3:20 PMNo presence informationRichard Viehmann

 

 

 Announcements

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/27/2010 10:54 AM
 

 Lasercutter 1

 
< February, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 28 
  Rui & Zepeng
  CY
  Rachel M & Greg
  Zach
  zhaocong
  Annabelle & Haoyi
  Yunfan
  ABBY LUAN
  Cesar & Rachel
  Gisela Machado
  Deepa & Jairo
  Huiyang
  PIUPIU
  Surge & Natia
  CY
  Pablo
 29 
  Surge & Natia
  Pablo
  Marshall Karchunas
  Shannon M & Sarah
  Suyin
  CLOSED
  Damon Xiang
  Ian & Nick
  Julia Phillips
  Susannah Price
  Ian & Yi
  Wenyu
 30 
  Ian & Yi
  Husain Shekhani
  Rachel R & Ashlee
  Yuejia Ying
  Yuejia Ying
  Yunfan
  Larissa & Surge
  Abby Luan
  Jojo & Shannon C
  Susannah Price
  yaqian
  Pablo
  Yunyi Tan
  Ashlee & Maddie
  Emma Winick
  Maddie & Rachel
  Eve Bobrow
  Aaron Smolar
 31 
  Maddie & Rachel
  Stacy Witschen
  Shannon M & Tuoxin
  Samantha Brown
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  David Rockoff
  Ruoxi & Shannon C
 1 
  Ruoxi & Shannon C
  Kelsey Vitullo
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Vanesa Ewais 9047056942
  Leah Janover
  Dani & Jojo
  zhaocong
  WON
  Rachel B & Cesar
  Paby
  Natia & Deepa
  Yunfan
  Yuejia Ying
  Yuejia Ying
 2 
  Natia & Deepa
  Yuejia Ying
  kaiwenku
  Nick & Jairo
  chenyuzhang
  Yunfan
  Danmin ye
  CLOSED
  Sam Landay 9788061839
  Yimeng & Zixuan
  An
  Chenghui Nan
  WON
  Yi & Zixuan
 3 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Baifan Zhang
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Caroline Amstutz - 917 733 0767
  Boen Yin
  Rui & Zepeng
  Yugui
  huiyang
  Rui & Zepeng
  CY
 4 
  Rui & Zepeng
  Abby Wong
  Rachel M & Greg
  Grace Kang
  Annie Kern
  Anne Whitsel
  Annabelle & Haoyi
  Yahan
  Zach Adams 615-556-4448
  Samantha Brown
  Cesar & Rachel
  chenyuzhang
  Andrew Tsuei
  Xinyang Chen
  Lingyue Wang
  Deepa & Jairo
  Vanesa Ewais 9047056942
  Boen Yin
  Surge & Natia
  Yuanhang Guo
  Brandon Shen
  John Craig
 5 
  Surge & Natia
  John Craig
  Shannon M & Sarah
  Brittany Heller
  danmin ye
  Boen Yin
  CLOSED
  Wentao Guo
  Ian & Nick
  Corinna Siu
  chenyuzhang
  Danmin ye
  Abby Wong
  Ian & Yi
  Aaron Smolar
  Julie Kim
 6 
  Ian & Yi
  Julie Kim
  Rachel R & Ashlee
  Yixuan
  Rebecca Resnic
  Larissa & Surge
  Danmin ye
  zhaocong
  Tatianna Capko
  chenyuzhang
  Jojo & Shannon C
  Xingguang
  Samantha Brown
  Ashlee & Maddie
  Pablo
  Baifan Zhang
  Maddie & Rachel
  chenyuzhang
 7 
  Maddie & Rachel
  chenyuzhang
  Xiangchuan Kong
  Shannon M & Tuoxin
  Pablo
  Ryan Wu
  CLOSED
  chenyuzhang
  Suzannah & Rachel R
  Andyyan
  Jian Zhu
  Julie Kim
  Ruoxi & Shannon C
 8 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesar
  Natalie Aaronson
  annie kern
  Jenny Li
  Natia & Deepa
  Yunyi Tan
  rui chen
 9 
  Natia & Deepa
  ngoc nguyen
  Nick & Jairo
  Suyin Yao
  rui chen
  CLOSED
  Samantha Brown
  Kun Yang
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 10 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Rui & Zepeng
  Samantha Brown
  Danmin ye
  Rui & Zepeng
  chenyuzhang
 11 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  chenyuzhang
  Annabelle & Haoyi
  Tobie Soumekh
  Cesar & Rachel
  Ruth Blair Moyers
  Yuanhang Guo
  zinan
  Kaiwen Zhu
  Deepa & Jairo
  Xinyang Chen
  Yuejia Ying
  Wenyu
  Surge & Natia
  chenyuzhang
 12 
  Surge & Natia
  Wenyu
  Shannon M & Sarah
  rui chen
  Yuejia Ying
  CLOSED
  Jian
  Ian & Nick
  Liqiang
  Kristie Houghton
  Julie Kim
  Ian & Yi
  JimmyRyoo
  Aaron Smolar
 13 
  Ian & Yi
  Mary Ruppert-Stroescu
  Rachel R & Ashlee
  Graham McAllister
  Ariel Troy
  fanjin
  Larissa & Surge
  Natalie Aaronson
  Suyin Yao
  Jojo & Shannon C
  abby
  Ashlee & Maddie
  Ryota Nishishiba
  Emma Winick
  Maddie & Rachel
 14 
  Maddie & Rachel
  Xingjian
  Laurel Gage - Chip Board
  Shannon M & Tuoxin
  Lu Yu
  Kaety Prentice - Suede Fabric
  CLOSED
  Xingjian
  Suzannah & Rachel R
  Xinyang Chen
  Andyyan
  Ruoxi & Shannon C
  Jian
  Aaron Smolar
  Yutong Ma
  Charlie Bodell
 15 
  Ruoxi & Shannon C
  Yutong Ma
  Charlie Bodell
  Sarah & Yimeng
  Yutong Ma
  Shujun Liu
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Laurel Gage
  Johanna Spindola
  Rachel B & Cesar
  Yuejia Ying
  Jennifer Li
  Natia & Deepa
  Andyyan
  Greg Smolkovich
 16 
  Natia & Deepa
  Dylan Draves
  Nick & Jairo
  Wenyu
  Tianwei
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 17 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Taylor Yocom
  Jennifer Li
  Dani & Yepeng
  Xinyang Chen
  Ruoxi & Yepeng
  Lu Yu
  Rui & Zepeng
  Andyyan
  yong huang
  Yunfan
  Rui & Zepeng
  Julie Kim
 18 
  Rui & Zepeng
  Shelley Luo
  Rachel M & Greg
  Cierra Higgins
  Dan
  Annabelle & Haoyi
  Xinyang Chen
  Kaiwen Zhu
  Cesar & Rachel
  Nicholas Gori
  Aaron Smolar
  Yuejia Ying
  Wentao Guo
  Deepa & Jairo
  Tatianna Capko
  John
  Xinyang Chen
  Surge & Natia
  Xie
  Aaron Smolar
 19 
  Surge & Natia
  Jingcheng Wu
  Shannon M & Sarah
  Shelley Luo
  Wenyu
  CLOSED
  Aaron Smolar
  Ian & Nick
  Mandy Abend 774-249-5025
  Xinyang Chen
  Wentao Guo
  Ian & Yi
  Sarah Low
  Aaron Smolar
  Sarah Low
  Yutong Ma
 20 
  Ian & Yi
  Yunfan
  Philipp Kentner
  Rachel R & Ashlee
  Claire Wiley 3144800218
  Aaron Smolar
  chenyuzhang
  Larissa & Surge
  Jessica DeAngelo
  Erin McLaughlin
  Sarah Low
  Wentao Guo
  Erin McLaughlin
  Sarah Low
  Claire Wiley 3144800218
  Jojo & Shannon C
  LingyueWang
  Eddie Livingstone
  chenyuzhang
  Ashlee & Maddie
  Yutong Ma
  Xinyang Chen
  zinan
  Maddie & Rachel
  Aaron Smolar
  Shelley Luo
  Claire Wiley 3144800218
 21 
  Maddie & Rachel
  Claire Wiley 3144800218
  Wentao Guo
  Shannon M & Tuoxin
  Yutong Ma
  Xinyang Chen
  CLOSED
  chenyuzhang
  Suzannah & Rachel R
  Claire Wiley 3144800218
  Aaron Smolar
  Tayo O
  Ruoxi & Shannon C
  Claire Wiley 3144800218
 22 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesar
  Natia & Deepa
 23 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 24 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Tom Klein
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
 25 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel
  Deepa & Jairo
  Surge & Natia
 26 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  CLOSED
  Ian & Nick
  Ian & Yi
 27 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Larissa & Surge
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel
 28 
  Maddie & Rachel
  Shannon M & Tuoxin
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 1 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesar
  Natia & Deepa
 2 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  Liqiang Huang
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
  abby
 3 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi & Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
  abby
 

 Lasercutter 2

 
< February, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 28 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel B
  Zhuoxian
  Deepa & Jairo
  tiansu
  zhao yang
  Surge & Natia
  xin
 29 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  CLOSED
  Ian & Nick
  Ian & Yi
 30 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel M
 31 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 1 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 2 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  Liqiang Huang
  CLOSED
  John Rahill Pattern
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 3 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Chenghui Nan
  Rui & Zepeng
  Kevin Lobdell
  3146917023 Jialong Lao
 4 
  Rui & Zepeng
  3146917023 Jialong Lao
  Xiaofan Hu
  Rachel M & Greg
  Xun Wang
  Huiyang
  Annabelle & Haoyi
  Andy Yan
  Dylan Li
  Xingguang Li
  Cesar & Rachel B
  Yihan Huang
  Wenyu
  Yike
  Deepa & Jairo
  Wentao Guo
  Eve Bobrow
  Satria Djajasudarma
  Surge & Natia
  Aaron Smolar
 5 
  Surge & Natia
  Liqiang Huang
  Shannon M & Sarah
  Yunfan
  annie kern
  Kelly Fujimoto
  CLOSED
  Ian & Nick
  Mandy Abend
  Eve Bobrow
  Skyler Donnelly
  Ian & Yi
  yahan
  Fang Hao
 6 
  Ian & Yi
  Fang Hao
  Rachel R & Ashlee
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Yuanhang Guo
  Ashlee & Maddie
  Emma Winick
  Maddie & Rachel M
  Jian Zhu
 7 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 8 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  ngoc nguyen
  Natia & Deepa
 9 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 10 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
 11 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cierra Higgins
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Yunfan
  Surge & Natia
 12 
  Surge & Natia
  danmin ye
  Shannon M & Sarah
  3146917023 Jialong Lao
  CLOSED
  Ian & Nick
  Ian & Yi
 13 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Mary Ruppert-Stroescu
  Surge & Larrisa
  Qin Ye Chen
  Annabel Bird
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel M
 14 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  3146917023 Jialong Lao
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Natalie Aaronson
  David Rockoff
  Ruoxi & Shannon C
 15 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 16 
  Natia & Deepa
  Tianjie
  Nick & Jairo
  laser cut
  Jennifer Li
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 17 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Wentao Guo
  Rui & Zepeng
  Xie
 18 
  Rui & Zepeng
  Qian Huang
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Pablo
  Johanna
  David Rockoff
  Cesar & Rachel B
  Laurel Gage
  Nandan Kelotra
  Deepa & Jairo
  Cierra Higgins
  gina wei
  Surge & Natia
  Aayush
  Zach
 19 
  Surge & Natia
  Jian Zhu
  Shannon M & Sarah
  David Rockoff
  Kaety Prentice - Suede
  CLOSED
  David Rockoff
  Ian & Nick
  Xingjian Shi
  Claire Wiley 3144800218
  Yunfan
  Ian & Yi
  Yunfan
  Claire Wiley 3144800218
  Jian
 20 
  Ian & Yi
  Jian
  Qian
  Rachel R & Ashlee
  Mandy Abend
  Surge & Larrisa
  Xingjian Shi
  Xingjian Shi
  David Rockoff
  Jonathan N
  Jojo & Shannon C
  Erin McLaughlin
  Chenyu Zhang
  David Rockoff
  Rui Yao
  Ashlee & Maddie
  Eddie Livingstone
  Jonathan N
  Kelly Wiesehan
  Aayush
  Aayush
  Maddie & Rachel M
  Shelley Luo
  Shelley Luo
 21 
  Maddie & Rachel M
  Shelley Luo
  Shelley Luo
  Shannon M & Tuoxin
  Ruth Blair Moyers
  Annie Kern
  CLOSED
  Skyler Donnelly
  Suzannah & Rachel R
  David Rockoff
  David Rockoff
  Shelley Luo
  Ruoxi & Shannon C
 22 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 23 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 24 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng
 25 
  Rui & Zepeng
  Rachel M & Greg
  Annabelle & Haoyi
  Cesar & Rachel B
  Deepa & Jairo
  Surge & Natia
 26 
  Surge & Natia
  Shannon M & Sarah
  CLOSED
  Ian & Nick
  Ian & Yi
 27 
  Ian & Yi
  Rachel R & Ashlee
  Surge & Larrisa
  Jojo & Shannon C
  Ashlee & Maddie
  Maddie & Rachel M
 28 
  Maddie & Rachel M
  Shannon M & Tuoxin
  CLOSED
  Suzannah & Rachel R
  Ruoxi & Shannon C
 1 
  Ruoxi & Shannon C
  Sarah & Yimeng
  Annabelle & Tuoxin
  Dani & Jojo
  Rachel B & Cesear
  Natia & Deepa
 2 
  Natia & Deepa
  Nick & Jairo
  CLOSED
  Yimeng & Zixuan
  Yi & Zixuan
 3 
  Yi & Zixuan
  Greg & Haoyi
  Dani & Yepeng
  Ruoxi Yepeng
  Rui & Zepeng
  Rui & Zepeng

 

 

 Lasercutter 3

 
< February, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 1 
 2 
 3